Všechna práva vyhrazena - ochrana všech publikovaných materiálů Copyright Tento server je jak v části tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Odpovědnost za informace Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění. Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za příme i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru. Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti. Speciální ochrana všech fotografií Veškeré zobrazené fotografie a to jak produktové, tak imageové, jsou chráněny autorským zákonem. Navíc je do všech fotografií umístěn speciální ochranný prvek - invisible watermark - tedy neviditelný vodoznak. Na základě této ochrany můžeme snadno odhalit neoprávněné používání našich fotografií na cizích serverech. Dále upozorňujeme, že svolení s použitím produktových či jiných fotografií vaskomin.cz - Michal Horáček.

Kdy vložkovat komín

Komínová vložka zamezí průsaku vlhkosti, vodních par a spalin skrz plášť komínového tělesa.
Příkladem takového nežádoucího průniku spalin jsou dehtové skvrny, viditelné na omítce starších komínů.

  • Komínový průduch je ve špatném technickém stavu, neodpovídá předpisům.
  • Stěny komínového tělesa narušuje vlhko, kondenzát ze spalin.
  • Původní průduch nebo vložka jsou na konci své životnosti.
  • Průměr průduchu neodpovídá parametrům spotřebiče.
  • Přecházíme na jiné palivo/nový spotřebič.
  • V místnostech je cítit zápach spalin.

Co je mojí snahou?

Vážím si každého jednoho zákazníka, který se na mě obrátí a spokojený zákazník je mým cílem.

Zákaznici o mně napsali

Spokojený zákazník je u mě na prvním místě a jsem vděčný za jejich pozitivní reakce.